ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπα κ.ά.

Λογότυπο

Σχεδιασμός λογότυπου.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, εταιρικής – επαγγελματικής κάρτας.

Αφίσες

Σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, εταιρικής – επαγγελματικής κάρτας.

Δημιουργικές καταχωρήσεις

Σχεδιασμός δημιουργικών καταχωρίσιων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφίσες

Σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, εταιρικής – επαγγελματικής κάρτας.

Outdoor διαφήμιση

Σχεδιασμός δημιουργικών καταχωρίσιων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.